Đội ngũ dự án

GS. Soumitra Dutta

GS. Soumitra Dutta

Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Saïd, Đại học Oxford
Lãnh đạo và Người phát ngôn của VIIR phía Viện Portulans

GS. Rohit Verma

GS. Rohit Verma

Hiệu trưởng sáng lập trường Đại học VinUni
Lãnh đạo và Người phát ngôn của VIIR phía trường ĐH VinUni

TS. Rafael Escalona Reynoso

TS. Rafael Escalona Reynoso

Giám đốc điều hành của Viện Portulans
Giám đốc và Nghiên cứu viên VIIR phía Viện Portulans

GS. Phan Thị Thục Anh

GS. Phan Thị Thục Anh

Associate Vice Provost của trường ĐH VinUni
Giám đốc và Nghiên cứu viên VIIR phía trường ĐH VinUni

Đỗ Linh Anh

Đỗ Linh Anh

Giảng viên trường ĐH VinUniversity
Nghiên cứu viên VIIR phía trường ĐH VinUni

image project team

Ban tổ chức Hội nghị

GS. Rohit Verma

GS. Rohit Verma

Hiệu trưởng sáng lập trường Đại học VinUni
Lãnh đạo và Người phát ngôn của VIIR phía trường ĐH VinUni

GS. Phan Thị Thục Anh

GS. Phan Thị Thục Anh

Associate Vice Provost của trường ĐH VinUni
Giám đốc và Nghiên cứu viên VIIR phía trường ĐH VinUni

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Vân Anh

Giám đốc Dự án tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường ĐH VinUni

Bùi Thanh Hạnh

Bùi Thanh Hạnh

Trưởng phòng Hợp tác Học Thuật và Trao đổi Sinh viên, Trường ĐH VinUni

Đỗ Hải Hà

Đỗ Hải Hà

Trưởng phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Dịch vụ Nghề nghiệp, Trường ĐH VinUni

Tô Thị Hương Giang

Tô Thị Hương Giang

Trưởng phòng Marketing và Truyền thông, Trường ĐH VinUni

Phạm Hồng Hạnh

Phạm Hồng Hạnh

Quản lý Dự án, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Trường ĐH VinUni

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mai Hương

Trợ lý Giám đốc, Văn phòng ĐH VinUniversity, Trường ĐH VinUni

Nguyễn Đặng Phương Nhi

Nguyễn Đặng Phương Nhi

Trợ lý Dự án, Trường ĐH VinUni

Đoàn Văn Thắng

Đoàn Văn Thắng

Điều phối Dự án, Trường ĐH VinUni