Dự án Nghiên cứu Đổi mới Sáng tạo Ngành Việt Nam (VIIR) là một sáng kiến chung giữa trường Đại học VinUniViện Portulans (PI). PI được thành lập và được chủ trì bởi Giáo sư Soumitra Dutta, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh Saïd, Đại học Oxford (Vương quốc Anh), cha đẻ chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII), và là thành viên của Hội đồng Giải thưởng VinFuture. Dự án VIIR hướng đến mục tiêu cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về đổi mới trong ngành công nghiệp của Việt Nam.

Báo cáo dự án VIIR là một cuộc khảo sát toàn diện về cảnh quan đổi mới ngành công nghiệp tại Việt Nam, được thực hiện thông qua sự hợp tác đầu tiên mở đầu giữa VinUni và Viện Portulans (PI). Bản báo cáo này trình bày kết quả của nghiên cứu gốc của chúng tôi, đưa ra ánh sáng về động lực và sự phức tạp của hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam.

Phân tích của chúng tôi được chia thành hai hạng mục khác nhau, mỗi hạng mục mang đến cái nhìn độc đáo về cảnh quan đổi mới ngành công nghiệp của Việt Nam. Trong hạng mục thứ nhất, chúng tôi cung cấp một đánh giá so sánh về Việt Nam cùng với 17 nền kinh tế khác, mang đến cái nhìn toàn cầu mở lời về những mạnh mẽ, yếu điểm và cơ hội trong hệ sinh thái đổi mới của Việt Nam. So sánh rộng lớn này đặt ra nền tảng cho việc hiểu sâu hơn về vị thế của Việt Nam trong cảnh quan đổi mới toàn cầu.

Hạng mục thứ hai tập trung vào các kết quả được rút ra từ một cuộc khảo sát sâu rộng được tiến hành bởi hơn 500 nhà quản lý làm việc trong ba lĩnh vực chính:Dịch vu – Du lịch, Chăm sóc sức khỏe và Cho thuê thương mại – Bán lẻ. Bằng cách khám phá các hệ sinh thái đặc biệt bên trong các tổ chức này, chúng tôi tìm đượf những yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đổi mới của Việt Nam. Những kết quả này cung cấp kiến thức quý báu cho các nỗ lực nghiên cứu trong tương lai, mang lại nguồn dữ liệu phong phú để khám phá và nghiên cứu thêm. Ngoài lĩnh vực học thuật, những kết quả này mang lại giá trị lớn cho người làm chính sách, các nhà lãnh đạo bộ, ban, ngành và các bên liên quan. Họ có thể sử dụng dữ liệu này khi xây dựng kế hoạch và chính sách để thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên toàn quốc. Do đó, thông tin này không chỉ hữu ích cho các chiến lược hiện tại mà còn cung cấp những hiểu biết quan trọng cho việc phát triển chính sách và hướng đi của các ngành công nghiệp trong tương lai.

Chúng tôi mời bạn khám phá chi tiết trong báo cáo dự án VIIR, khám phá phân tích toàn diện, cái nhìn tinh tế và những đề xuất có thể thực hiện được. Để truy cập bản báo cáo đầy đủ và tìm hiểu sâu hơn về các kết quả, vui lòng tải về bản đầy đủ của tài liệu.